Trustees

Name & Address Desingation Status/Occupation

Mr. Dnyandeo Bhagvant Aher
A/P: Loni, Tal: Rahata.
Dist : Ahmednagar, Maharashtra
Ph. (02422)375361
Mob: 9822419676

Managing Trustee

Social Worker,
President, Sakhar Kamgar Sabha, (Sugar Worker’s Union)

Mr. Avinash Damodar Apte
Kamgar Sadan, Main Road,
Shrirampur-413709
Dist : Ahmednagar, Maharashtra
Ph. (02422)375361
Mob: 9822419676

Trustee/Secretary

Social Worker,
General Secretary,
Sakhar Kamgar Sabha, (Sugar Worker’s Union)
Hon. Secretary,
Hind Seva Mandal, Ahmednagar

Dr. Subhash Sharad Agashe
Dr. Agashe Hospital, Ward No.7.
Shrirampur-413709
Dist : Ahmednagar, Maharashtra
Mob: 9422727427

Trustee

M .S Gen.
M.S.Ortho.
Orthopedic Surgeon

Mr. Hemant Gangadhar Ogale
Kamgar Sadan, Main Road,
Shrirampur-413709
Dist : Ahmednagar, Maharashtra
Ph. (02422)222761
Mob: 9850095558

Trustee

B.Sc., Business Man

Sr. Cecilia Marshal Adhav
Ward No.6, Near Kamgar Hospital,
Tal: Shrimmpur,
Dist : Ahmednagar, Maharashtra
Mob: 9422727427

Trustee

B. Sc.Nursing

Principal, Seva Nursing School

Mr. Bhimraj Gangadhar Deokar
A/P: Nipani Vadgaon,
Shrirampur-413709
Dist : Ahmednagar, Maharashtra
Mob: 9422727427

Trustee

Social Worker, Farming

Mr. Ashok Tanaji Patil
A/P: Subhashwadi
Shrirampur-413709
Dist : Ahmednagar, Maharashtra
Ph. (02422)240355
Mob: 9442257945

Trustee Social Worker

Mr. Annasaheb Dagdu Kudke
I-241. Balaji Nagar
0pp.Taramati Bhavan,
Ahmednagar, Maharashtra
Mob: 9975058404

Trustee Social Worker

Mrs. Rekha Ram Dasare
Arvind Chambers, Court Lane,
Ahmednagar, Maharashtra
Ph:(0241)23416615
Mob: 9890965613

Trustee

Advocate

Mr. Ashok Dnyandeo Aher
A/P: Loni BK. Tal.: Rahata
Ahmednagar, Maharashtra
Ph:(0241)23416615
Mob: 9171923141

Trustee

Consultancy, Soft. Engineer